Phạm Đặng

Phạm Đặng

Thông tin tác giả

Phạm Đặng tốt nghiệp Đại học Quản lý Singapore năm 2013. Từ năm 2014, anh đã làm việc trong ngành kinh tế tài chính. Ông là tác giả và đồng tác giả của nhiều bài báo trong lĩnh vực kinh tế - tài chính liên quan đến thị trường ngoại hối và các tổ chức tín dụng. Tính đến năm 2018, người đồng sáng lập Fidelity Funds tại Singapore. Có vợ, có hai con.

>