Câu hỏi thường gặp

Sau khi nghiên cứu các điều kiện của một tổ chức tài chính vi mô, một khách hàng tiềm năng thường có nhiều câu hỏi. Chúng chủ yếu liên quan đến các điều kiện vay, thủ tục nộp đơn và trả nợ, các yêu cầu đối với người vay và lịch sử tín dụng. Ở đây chúng tôi đã thu thập những câu hỏi thường gặp nhất của người đi vay và chuẩn bị câu trả lời cho họ.

Lựa chọn tổ chức tài chính vi mô nào?

Để chọn đúng tổ chức tài chính vi mô trên trang web của chúng tôi, hãy chú ý đến các yếu tố sau:

  1. Các điều khoản cơ bản của khoản vay. So sánh các khoản tiền hiện có, thời hạn, lãi suất, yêu cầu đối với người vay, phương thức đăng ký và trả nợ.

  2. Tính hợp pháp của tác phẩm. Theo luật, một tổ chức TCVM phải được đăng ký là công ty tài chính vi mô hoặc công ty tín dụng vi mô và được nhập vào sổ đăng ký. Thông tin xác nhận tính hợp pháp của tác phẩm phải được cung cấp miễn phí cho người mượn.

  3. Phản hồi khách hàng. Từ các đánh giá, bạn có thể tìm hiểu về những thuận lợi hoặc khó khăn của công ty đã chọn, những cạm bẫy khi vay vốn, chất lượng dịch vụ hỗ trợ và các biện pháp có thể áp dụng trong trường hợp chậm trễ.

Làm thế nào để chuẩn bị cho một ứng dụng?

Chỉ nhập dữ liệu hợp lệ và ghi không có lỗi. Chuẩn bị bản sao quét màu chất lượng cao của tài liệu. Lấy thẻ Visa hoặc MasterCard đã đăng ký với mã CVV2 để nhận tiền. Nếu bạn định vay tiền mặt, hãy kiểm tra vị trí của các chi nhánh của công ty trong thành phố của bạn và lịch trình của họ.

Một ứng dụng sẽ được chấp thuận mà không có việc làm chính thức?

Có, một số công ty cung cấp các khoản vay vi mô cho những công dân không đi làm mà không bị từ chối. Trong số đó có những công ty chỉ đưa tiền bằng hộ chiếu và điện thoại.

Tôi sẽ nhận được một khoản vay nhỏ nếu tôi không được làm việc chính thức?

Quyết định phát hành khoản vay được đưa ra có tính đến một loạt các yếu tố đặc trưng cho khả năng thanh toán của người đi vay. Việc làm phi chính thức không phải là lý do để từ chối. Vì vậy, nếu có đơn đăng ký, họ có thể chấp thuận, ngay cả khi người vay tiềm năng không chính thức làm việc.

>